Shop phụ kiện điện thoại sử dụng khung lưới và khung tôn đục lỗ để treo sản phẩm - AMD - THẾ GIỚI VẬT TƯ THI CÔNG

Tên SP: Shop phụ kiện điện thoại sử dụng khung lưới và khung tôn đục lỗ để treo sản phẩm

MÔ TẢ SP:
Mô tả (*): Shop phụ kiện điện thoại sử dụng khung lưới và khung tôn đục lỗ để treo sản phẩm
Chi tiết sản phẩm

Shop phụ kiện điện thoại sử dụng khung lưới và khung tôn đục lỗ để treo sản phẩm

Ưu điểm:

-Lắp đặt nhanh chóng

-Chi phí đầu tư thấp

-treo được nhiều dạng sản phẩm, để dang thay đổi bố cục treo hàng.AMD- Thế giơi vật tư thi công

X

AMD-VN.COM

Chat facebook !